Reference

Delovne reference:

od 2023 dalje – zasebna psihoterapevtka praksa
od 2023 dalje – sodelovanje s Pamino (ambulanta za duševno zdravje)
2020 – 2023 – Inštitut VIR (psihosocialno svetovanje na področju kemičnih in nekemičnih
odvisnosti, delo z mladimi/mladimi odraslimi, individualni, partnerski in družinski razgovori,
vodenje podpornih skupin ter edukativnih delavnic; sodelovanje s CSD Zagorje kot zunanja
izvajalka)
2020 – CSD Maribor – Enota Slovenska Bistrica
2019 – 2020 – Dom starejših občanov Grosuplje (vodja in koordinatorka pomoči na domu)
2018-2019 – Društvo Kralji ulice (terensko delo, dnevni center za brezdomne)
2017- 2018 – Društvo Mozaik (terensko delo, ulično delo, azilni dom, socialno vključevanje
beguncev, begunk, Romov in Rominj v širšo skupnost, pomoč družinam iz depriviligiranih
okolij)

Prostovoljne izkušnje:

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Krizni center za mlade Celje, Dnevni center Podmornica Žalec– za otroke priseljence in otroke iz socialno ogroženih družin, CSD Žalec, CSD Celje, Zavod Emma – pomoč žrtvam nasilja, Unicef, Društvo Sonček, Humanitarno in psihosocialno delo na mejah z begunci leta 2015 v Sloveniji, Srbiji; pobudnica in začetnica dveh
neformalnih projektov v Atenah v begunski skupnosti – deljenje piščalk za zaščito žensk pred
spolnim nasiljem ter soustvarjanje varne sobe za ženske in otroke

Študijske reference:

– 2020/2024 – od leta 2023 specializantka psihodinamske psihoterapije pod
supervizijo; specializacija se nadaljuje (Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo je
akreditirana izobraževalna ustanova za psihoanalitično usmerjeno psihoterapijo s
strani Evropske zveze za psihoanalitične pristope – ECPP; Izobraževanje poteka v
skladu z normativi in standardi Evropske zveze za psihoterapijo – EAP in Evropskega
združenja psihoanalitičnih pristopov – ECPP)
– propedevtika in prvi letnik sistemske psihoterapije Univerze
Sigmunda Freuda v Ljubljani

– 2023 – včlanitev in članstvo EZPPS (Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov Slovenija), SKZP (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo) in EAP (Evropska zveza za psihoterapijo)
– 2020 – strokovni izpit iz zdravstva
– 2017 – strokovni izpit iz socialnega varstva

– 2016 – mag. socialnega dela (zagovor sem opravila z odliko; mag. delo Socialno delo
z begunci na mejah je bilo predlagano za Prešernovo nagrado)
– 2013 – strokovni izpit iz upravnega postopka, ZUP

Strokovno dodatno:

– Izvedba in priprava seminarja Zasvojenost in sodobne stiske mladih v sodelovanju s
CSD Zagorje, za rejnike in rejnice ter strokovni kader
– Izvedba in priprava seminarja Socialno delo z begunci na mejah v sodelovanju z Dr.
Robert Oravecz, ISPP, Inštitut za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo
– Redna in kontinuirana udeležba na strokovnih izobraževanjih (Seminar Čuječnost in
psihoterapija, SKZP Rogla, NIJZ,…)

Poljubno dodatno:

– So-vodenje internega bralnega kluba
– Literarni natečaj Mentorjev feferon 2018, ožji izbor, pesem K sebi; Literarni
natečaj Mentorjev feferon 2021, finalistka, pesem Živeti; druge občasne objave na
področju poezije
– Objava kolumn o psihoterapiji, družbenih dilemah, duševnem zdravju, radosti in življenju na sploh na portalu Za-misli (Duševno zdravje in zakaj človek ni diagnoza (publishwall.si)
– Državno prvenstvo v plesu UPSZ 2023 – Zlato priznanje, IGEN (odrasla skupina,
modern in jazz); občasna udeležba na drugih plesnih dogodkih in tekmovanjih

Vodena sem pod supervizijo Irene Papež, univ.dipl. socialna delavka in psihodinamska psihoterapevtka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.